Nieuws

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. Deze wet verbetert de positie van de flexwerker en kan voor zowel werkgever als werknemer belangrijk zijn.

Door de nieuwe wet is het in beginsel niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Daarnaast is een proeftijd voortaan alleen nog toegestaan bij een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden. Tot slot moet een werkgever voortaan minimaal één maand voor het einde van een tijdelijk contract schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet (dit geldt niet voor contracten korter dan zes maanden of een projectcontract). 

Per 1 juli gaat het tweede deel van de wet in. De gevolgen daarvan lees je hier