Servicepunt Arbeidsondersteuning voor de Sanering Varkenshouderij

Een onderdeel van Agro-Connect is het Servicepunt Arbeidsondersteuning voor de Sanering Varkenshouderij (SASV). 

Met het SASV bieden we praktische ondersteuning op gebied van arbeid, transitie en werkgelegenheid voor varkensbedrijven die gekozen hebben hun bedrijf te beëindigen. Het spreekt voor zich dat het voor desbetreffenden een roerige tijd is; vanaf heden staat er voor hen veel te gebeuren. Maar wat staat er te wachten voor het personeel?

Want hoe vertel je zoiets tegen je medewerkers? Hoe zorg je voor een vloeiende transitie voor zowel het personeel als voor je bedrijf. Het biedt rust wanneer dit binnen korte tijd geregeld is. Daarnaast is het voor de sector van belang dat we het personeel binnen de landbouw behouden, de vraag naar personeel blijft immers op hoog niveau!
 

“Voor de sector is het van belang dat we personeel binnen de landbouw behouden, de vraag naar personeel blijft immers hoog!”
 

Maar wat hebben wij dan te bieden? Geheel discreet en in vertrouwen stellen we gezamenlijk een stappenplan op. Dit plan omvat in ieder geval een laatste arbeidsplanning, het informeren van het personeel, ruimte voor sollicitaties elders, laatste werkdag, transitievergoedingen, transitie naar een nieuwe werkgever etc. Hierin ondersteunen wij de ondernemer en haar personeel zo volledig mogelijk zodat zij meer ruimte hebben om zich te focussen op overige zaken die met stoppen gemoeid zijn.

Wat gebeurt er met de ondernemer, wat als alles achter de rug is? Samen gaan we op zoek naar een passende uitdaging. Agro-Connect beslaat de gehele agrarische sector, zodoende kunnen we samen tot een passende oplossing komen: wat voor werk, als zelfstandige of voor een ondernemer, in de varkens of juist buiten de varkenshouderij. Alles is mogelijk. Laten we samen kijken wat het beste past!


Meer weten? Neem contact met ons op.