Wet Werk en Zekerheid

Wat is veranderd?

Per 1 januari 2015 is een deel van een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Werk en Zekerheid. Een ander deel van deze wet treedt per 1 juli in werking. Deze wet verbetert de positie van de flexwerker en is ook voor u als werkgever van belang. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:

 

De veranderingen per 1 januari 2015 in een notendop:

  • Het is in beginsel niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd.
  • Een proeftijd is voortaan alleen nog toegestaan bij een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden.
  • De werkgever moet voortaan minimaal één maand voor het einde van een tijdelijk contract schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. (Dit geldt niet voor contracten korter dan zes maanden of een projectcontract.)


Per 1 juli 2015 veranderen er nog meer zaken, een overzicht:

 

De huidige situatie: Een werkgever mag zijn werknemer maximaal drie contracten aanbieden in drie jaar tijd. Dan volgt verplicht een contract voor onbetaalde tijd, of een arbeidsonderbreking van minimaal drie maanden waarna de volgende keten van drie jaar kan starten.

 

De situatie per 1 juli 2015: Een werkgever moet al na drie contracten met een maximale looptijd van slechts twee jaar een contract voor onbepaalde tijd aanbieden of een onderbreking van zes maanden inlassen.

 

De situatie via Agro-Connect: bovenstaande is niet van toepassing wanneer u personeel inhuurt via Agro-Connect. De wetgever heeft namelijk een uitzondering gemaakt voor de ABU-cao die Agro-Connect gebruikt. De eerste anderhalf jaar kan personeel worden ingehuurd via het uitzendbeding (Fase A). Tijdens deze periode kan de samenwerking met de werknemer op ieder moment worden beëindigd zonder dat het loon hoeft te worden doorbetaald. Daarna kan de samenwerking met zes contracten en maximaal vier jaar verlengd worden (Fase B). Hierna volgt een contract voor onbepaalde tijd of een minimale onderbreking van zes maanden.

 

 

Aantal contracten

Maximale looptijd tijdelijke contracten

Minimale onderbreking

Tot 1 Juli 2015

3

3 jaar

3 maanden

Vanaf 1 Juli 2015

3

2 jaar

6 maanden

Situatie via Agro-Connect

7

5,5 jaar

6 maanden

 

 

Agro-Connect is een specialist in flexibele arbeid. Met de aanstaande veranderingen in het achterhoofd kan het voor u de moeite waard zijn om uw personeel via Agro-Connect in te huren of gebruik te maken van Payrolling. Graag gaan we hierover met u in gesprek, zodat we ook de overige voordelen van onze diensten uit kunnen leggen.